logo

Kontakt

Oplysningspligt om behandling af personoplysninger

Når du kontakter os gennem minejendom.aarhus.dk, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores behandling data og oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med henvendelsen. Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn og e-mailadresse og derudover naturligvis de informationer, du angiver i din henvendelse. Det gør vi for at kunne give dig det bedst mulige sagsbehandlingsforløb.

Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.

Når du kontakter os, giver du samtykke til at Aarhus Kommune kan behandle sagen og i den forbindelse gøre brug af de identifikationsoplysninger du angiver ved brugerregistrering eller NemLogin.

Det samtykke du har givet til behandlingen kan til en hver tid trækkes tilbage og du kan annullere din henvendelse, dog uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 22 13. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

De oplysninger vi behandler om dig, vil blive slettet, når de ikke længere har administrativ og retlig betydning og i det omfang, det ikke er i strid med arkivloven med dertilhørende bekendtgørelser.
Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.