logo

Byggesager i Aarhus Kommune

minejendom.aarhus.dk finder du dokumenter om de fleste ejendomme i Aarhus Kommune. Arkivet indeholder primært byggesager, herunder byggetilladelser, byggetegninger, forespørgsler, lovliggørelsessager o.l. Herudover kan du finde andre slags ejendomssager, f.eks. meddelelser om olietanke og færdigmeldinger om kloakarbejde. Under de enkelte adresser linker vi til AarhusArkivet, hvor det er muligt. AarhusArkivet indeholder digitaliserede dokumenter fra Aarhus Stadsarkiv.

Søg i ejendomsarkivet
Du søger i arkivet ved at skrive vejnavnet på den relevante adresse og herefter vælge vejen ud fra de foreslåede vejnavne. Du skal ikke skrive husnummeret. Alternativt kan du søge efter ejendomsnummeret på ejendommen.


eller